Als afsluiting van ons zangseizoen een leuke activiteit voor de koorleden: op zaterdag 29 juni maken we een wandeling van de Daatjeshoeve naar Peerkesbosch. Aanvang 14.00 uur.