Omdat het eind juni (veel) te warm was, is de toen geplande activiteit voor koorleden, eigenlijk bedoeld als afsluiting van ons zangseizoen, verplaatst naar zaterdag 14 september. We maken dan een wandeling van de Daatjeshoeve naar Peerkesbosch, met daar een lunch. Aanvang 11.00 uur.